Rodzaje kont bankowych

Konto osobiste

Konto osobiste jest to to najpopularniejszy rodzaj rachunku bankowego prowadzonego dla osób fizycznych. Ze względu na swój bezwymiarowy charakter służy do przechowywania środków pieniężnych w postaci niematerialnej – cyfrowej. Środki te mogą pochodzić z różnych źródeł, od różnych podmiotów fizycznych w postaci wypłaty, renty, emerytury itp. Za pośrednictwem konta osobistego uzyskujemy również możliwość dokonywania transakcji (przelewów) w związku z opłatami bądź przesyłaniem środków do innej osoby posiadającej konto bankowe. Instytucja finansowana dbająca o dany rachunek jest zobowiązana do zapewnienia posiadaczowi konta bankowego stałego dostępu do zgromadzonych środków, a także możliwość jego uzupełniania osobiście bądź też przez osoby trzecie np. z tytułu przychodów.

Zalety kont osobistych
-bezpieczeństwo i wygoda przechowywania środków finansowych
-swobodny dostęp do środków za pośrednictwem internetu i wszechobecnych bankomatów
-możliwość zastosowania stałych zleceń (np. przy płaceniu rachunków)
-szybkość realizacji transakcji

Wady kont osobistych
-w większości przypadków występuje niewielka wynosząca kilka złotych opłata za prowadzenie rachunku
-wymagana jest minimalna znajomość nowych technologii co może sprawiać kłopot osobom w podeszłym wieku
-wgląd w konto przez uprawnione do tego organy


Konto młodzieżowe

Jest to odmiana konta osobistego skierowana dla osób wchodzących w skład określonej grupy wiekowej. Konta młodzieżowe prowadzone są dla osób w wieku od 13 do 18 lat, które nie są zdolne do własnych czynności cywilno-prawnych, natomiast konta studenckie dla osób w wieku od 18 do 26 lat.